ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Αναζήτηση στον ιστότοπο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ»


Κατόπιν της με αριθ. 202/ 2-11-2021 και με ΑΔΑΜ 21REQ009522346 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκαν:

Α) η μελέτη ( τεχνική περιγραφή και συγγραφή υποχρεώσεων) του Τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων, με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» και η υλοποίηση της.

Β) η δαπάνη με προϋπολογισμό 29.840 € (δίχως ΦΠΑ 24%) ή 37.001,60 € (συμπ/ νου του ΦΠΑ 24%) η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ 2020ΣΕ54700003ΣΑ Ε547.

Γ) η ανάθεση των ανωτέρω, με την κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Και της με αριθ. πρωτ. 11480/ 11-11-2021 και με ΑΔΑΜ : 21REQ009522531 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, ΠΔΕ 2021 , καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά.

Για το πλήρες έγγραφο της ανακοίνωσης κάντε κλικ ΕΔΩ
Για το έντυπο της οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ ΕΔΩ