Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη Μάλτα από 24 έως 30 Οκτωβρίου 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, Βασική Δράση 2 (KA2) "Aligning VEΤ curricula to Greening and the Sustainable Development Goals - GREENING VET 4 SDG's."

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη Μάλτα από 24 έως 30 Οκτωβρίου 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, Βασική Δράση 2 (KA2) "Aligning VEΤ curricula to Greening and the Sustainable Development Goals - GREENING VET 4 SDG's. " (κωδικός σχεδίου 2018-1-MT01-KA202-038471) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ δράση ΚΑ2 Στρατηγικών Συμπράξεων με θεματικό αντικείμενο τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, εργαλείων και μέσων, για την Ευθυγράμμιση των Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ με τον Οικολογικό Προσανατολισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με τη συμμετοχή 16 εκπαιδευτικών από τις 4 τέσσερεις χώρες εταίρους (Μάλτα, Ελλάδα, Ισπανία, Β. Μακεδονία) στις εγκαταστάσεις του Malta College of Arts Science and Tecnhology (ΜCAST) στη Μάλτα.

Αναλυτικότερα, η επιμόρφωση αφορούσε σε παροχή διαπιστευμένης εκπαίδευσης που σχετίζεται με τον Οικολογικό Προσανατολισμό, με στόχο:

  • τη βελτίωση των δεξιοτήτων και τη προετοιμασία του προσωπικού της Σιβιτανιδείου Σχολής σε θέματα Οικολογικού Προσανατολισμού και Βιώσιμης-Αειφόρου Ανάπτυξης
  • την παροχή πρακτικών παραδειγμάτων και την εμπλοκή όλων: εκπαιδευτικών, διοικητικών, μαθητών/τριών, σπουδαστών/τριών της Σχολής στον Οικολογικό Προσανατολισμό (Greening)
  • την ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα Greening σε όλους τους κλάδους και το προσωπικό της ΕΕΚ, συνδέοντάς τα με τις προτεραιότητες των SDG (Στόχοι Βιώσιμης-Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως προσδιορίζονται από το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το έτος 2030)
  • τη διάδοση των γνώσεων που θ’ αποκτήσουν στο σχολικό και εργασιακό τους περιβάλλον

Από τη Σιβιτανίδειο Σχολή συμμετείχαν, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι εκπαιδευτικοί: 1) Γρηγορίου Χρήστος, αναπλ. εκπαιδευτικός ΠΕ02, 2) Καλαντζή Ουρανία, μόνιμη εκπαιδευτικός ΠΕ86, 3) Κοσμόπουλος Κωνσταντίνος, μόνιμος εκπαιδευτικός ΤΕ 02.02 και 4) Παλαιολόγου Δέσποινα, μόνιμη εκπαιδευτικός ΠΕ89.01