Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας - Περιόδου 2021-2022 - Ανακοινοποίηση

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής καλεί για υποβολή αιτήσεων στο "Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας" περιόδου 2021-2022 (ΣΤ' φάση) με βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ του Πίνακα στο συνημμένο έγγραφο, τους υποψήφιους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με την απ. 119730/1-10-2021 (Β' 4531) Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα "Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας"

Για το έγγραφο της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ