Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤ’ ΦΑΣΗ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ: 2021-22 του 3oυ ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Ειδικότητα:
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού

Σήμερα στις 09/11/2021 ορίστηκε τριμελής επιτροπή , αποτελούμενη από τους καθηγητές του 3ου ΕΠΑΛ : Μπαφούνη Ιωάννη Διευθυντή του 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου , Βασιλόγιαννη Αθανάσιο  Διευθυντή του ΕΚ Σιβιτανιδείου και Γιαννούλη Απόστολο καθηγητή του 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου , αφού εξέτασε τυχόν ενστάσεις , συνέταξε πρακτικό σύμφωνα με τον νόμο , με τον παρακάτω Οριστικό πίνακα κατάταξης Μεταλυκειακού έτους , των αιτούντων μαθητευόμενων για την ΣΤ΄ Φάση Μαθητείας για το σχολικό έτος 2021-22.

Για να λάβετε τον οριστικό πίνακα κάντε κλικ εδώ