Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤ’ ΦΑΣΗ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ: 2021-22 του 2ου ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Ειδικότητα:
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων , Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών.

Σήμερα στις 09/11/2021 ορίστηκε τριμελής επιτροπή , αποτελούμενη από τους εξής : Τον Διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Κουτουλάκο Χρήστο , την Υποδιευθύντρια του 2ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Διακοπούλου Ιωάννα και τον Αντωνόπουλο Αθανάσιο καθηγητή του 2ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου  και αφού εξέτασε τυχόν ενστάσεις , συνέταξε πρακτικό σύμφωνα με τον νόμο , με τον παρακάτω Οριστικό πίνακα κατάταξης Μεταλυκειακού έτους , των αιτούντων μαθητευόμενων για την ΣΤ΄ Φάση Μαθητείας για το σχολικό έτος 2021-22.