Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Εθελοντική αιμοδοσία Χειμερινού Εξαμήνου 2021 από 22 έως 24 Νοεμβρίου

 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών (Σ.Ε.Α) Σιβιτανιδείου Ιδρύματος είναι από τους μεγαλύτερους, σε προσφορά αίματος, συλλόγους των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας, συμβάλλοντας έτσι  στον στόχο της αυτάρκειας  αίματος και παραγώγων του  σε εθνικό επίπεδο.

Ο Σύλλογος ήταν από τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν και εντάχθηκαν, με μέριμνα της Διοίκησης και του Ιατρείου της Σχολής, στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (Ε.Μ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. 

Η συνεισφορά του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος στην ανάπτυξη του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας στη χώρα, με στόχο την επάρκεια αίματος, είναι πολύ μεγάλη και για τον λόγο αυτό έχει δεχθεί τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, Νοσοκομείων, ασθενών συνανθρώπων μας και αιμοδοτών.

Η Αιμοδοσία της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, με μέριμνα του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής και την πολύτιμη συμπαράσταση των εκπαιδευτικών των Σχολικών μονάδων, για τουλάχιστον εικοσιπέντε  (25) έτη.

Στο διάστημα αυτό έχουν προσφερθεί  χιλιάδες μονάδες αίματος σε  συνανθρώπους μας δίνοντας τους  ελπίδα και πάνω απ’ όλα ποιότητα ζωής. 

Η Σιβιτανίδειος Σχολή στο πλαίσιο της αλτρουιστικής διάθεσης των ιδρυτών της, συνεχίζει με αίσθημα ευθύνης προς τους συνανθρώπους μας τη δράση αυτή, αφήνοντας έτσι ανεξίτηλα το στίγμα της στην ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας στην πατρίδα μας.

Η αιμοδοσία για το χειμερινό εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Θεάτρου του Ιδρύματος (3ο ΕΠΑΛ)  22-24 Νοεμβρίου 2021