Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Απονομή της διαπίστευσης Erasmus (Accreditadion Call) Στη Σιβιτανίδειο Σχολή

Το Μάρτιο του 2021 απονεμήθηκε στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών  και Επαγγελμάτων, η  Διαπίστευση Erasmus στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με διάρκεια ισχύος  περίπου έξι ετών. (Από 1 Μαρτίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2027). 

Το Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή σε συνεργασία με τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων του Ιδρύματος, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Διαπίστευση-EAC/A02/2020, στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, υπέβαλε την αίτηση για την απόκτηση της Διαπίστευσης και αξιολογήθηκε με βαθμό ΆρισταΜε την απονομή της διαπίστευσης η Σχολή αποκτά απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.