Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤ’ ΦΑΣΗ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ: 2021-22 του 3oυ ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Ειδικότητα:
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού


Σήμερα στις 05/11/2021 ορίστηκε τριμελής επιτροπή , αποτελούμενη από τους καθηγητές του 3ου ΕΠΑΛ :  Ραυτόπουλος Δημήτριος , Αθανασίου Γεώργιος , Ταλέκογλου Κυριάκου  και συνέταξε πρακτικό σύμφωνα με τον νόμο , με τον παρακάτω προσωρινό πίνακα κατάταξης Μεταλυκειακού έτους , των αιτούντων μαθητευόμενων για την ΣΤ΄ Φάση Μαθητείας για το σχολικό έτος 2021-22.

Για να λάβετε τον προσωρινό πίνακα κάντε κλικ εδώ