Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο ΔΣΤΕ για το Σχολικό έτος 2022-2023

Στο συνημμένο έγγραφο, θα βρείτε πίνακα με τα στοιχεία των προσληφθέντων αναπληρωτών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Οδηγίες προς τους προσληφθέντες με τις προθεσμίες και τα σχετικά έντυπα/δικαιολογητικά/ΥΔ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr/anaplirotes

Οι αποφάσεις πρόσληψης θα πρωτοκολληθούν και αναρτηθούν στη Διαύγεια στις 3/10/2022.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Για να ανοίξετε τον πίνακα κάντε κλικ ΕΔΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄