Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Δελτίο τύπου Erasmus | Σχέδιο κινητικότητας 2019-1-EL01-KA116-062404 μαθητών 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ στην Αυστρία από 3/7/2022 έως 23/7/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μαθησιακής κινητικότητας ERASMUS KA1  υπ’ αριθμ. εγκεκριμένου σχεδίου   2019-1-EL01-KA116-062404 των 15 μαθητών του Μηχανολογικού Τομέα από την Β’  και  Γ΄τάξη  του 3ου ΕΠΑΛ ΣΔΣΤΕ   με  τη συνοδεία 3 καθηγητών  και  αφορούσε την εργασιακή τοποθέτηση των συμμετεχόντων σε επιχειρήσεις σχετικές  με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους,  στην πόλη Βιέννη της  Αυστρίας  στο Φορέα  AMADEUS ASSOCIATION  κατά το διάστημα από 03/07/2022 έως και 23/07/2022.

Στο τέλος της κινητικότητας, οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικά παρακολούθησης καθώς και συστατικές επιστολές  από τις επιχειρήσεις που απασχολήθηκαν για την εξαιρετική απόδοσή τους. 

*

PRESS RELEASE    

ERASMUS  APPROVED  LEARNING MOBILITY PROGRAMME  KA1 2019-1-EL01-KA116-062404 FOR STUDENTS OF 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations  in the city of Vienna in  Austria  at the host organization AMADEUS ASSOCIATION during the period from 03/07/2022 until 23/07/2022.

The ERASMUS KA1 under approved project number 2019-1-EL01-KA116-062404 learning mobility program  was successfully completed with the participation of  15 students of the Mechanical Engineering sector from the 2nd and 3rd grade of the 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations-SDSTE-  with the accompaniment of 3 teachers  , concerning  the work placement of the participants in enterprises  related to the subject of their specialty, in the city of Vienna
in  Austria t at the host organization  AMADEUS ASSOCIATION during the period from 03/07/2022 until 23/07/2022.
At the end of the mobility, participants received certificates of attendance as well as letters of reference  from the companies employed for their excellent performance.