Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Δελτίο τύπου Erasmus | KA2 2019-1-BE01-KA202-050530 LTTA ΜEETING ( LEARNERS TEACHERS TRAINING ACTIVITIES) MOBILITY FOR ALL: THE FAIR CHOICE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη δια ζώσης συνάντηση  LTTA (LEARNERS TEACHERS  TRAINING ACTIVITIES) των εταίρων του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού προγράμματος  στρατηγικής σύμπραξης  ERASMUS KA2  υπ΄αριθμ. 2019-1-BE01-KA202-050530 με τίτλο MOBILITY FOR ALL: THE FAIR CHOICE  στην πόλη Βέλγιο των Βρυξελλών  από τις  12/07 μέχρι και  14 /07/2022 από τον συντονιστή Οργανισμό ALPHABET FORMATION που αφορούσε στον συντονισμό των συμμετεχόντων  σχετικά με την παρουσίαση, τον σχεδιασμό και την οργάνωση  του εργαλείου της Ανοικτής Πλατφόρμας MOOC (MASSIVE OPEN ON LINE COURSE)  που σχεδιάστηκε από τους εταίρους της σύμπραξης. 

Στην εν λόγω σύμπραξη η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων συμμετέχει ως εταίρος και στη συνάντηση των Βρυξελλών συμμετείχαν οι  εκπαιδευτικοί της ομάδας έργου  κα. Χαλκιά Μαργαρίτα και  κα. Καραμαλάκη Αγλαΐα

*
PRESS RELEASE 
ΕRASMUS  KA2   2019-1-BE01-KA202-050530   LTTA ΜEETING  ( LEARNERS TEACHERS  TRAINING ACTIVITIES) MOBILITY FOR ALL: THE FAIR CHOICE  
The  live meeting LTTA (LEARNERS TEACHERS TRAINING ACTIVITIES) of the partners  for  the approved European strategic partnership program ERASMUS KA2 no. 2019-1-BE01-KA202-050530 entitled MOBILITY FOR ALL: THE FAIR CHOICE was successfully held   in the city of Brussels, Belgium from 12/07 until 14/07/2022 by the leader Organization ALPHABET FORMATION and  concerned  the coordination of the participants regarding the presentation, design and organization of the MOOC (MASSIVE OPEN ON LINE COURSE) Open Platform tool designed by the partnership partners.
In this partnership which  Sivitanidios Public  School  of Trades and Vocations acts as a partner , for  the meeting of Brussels our Institution was  duly represented  by  the teachers of the project team Ms. Halkia Margarita and Ms. Karamalaki Aglaia.