Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προμήθεια Φωτιστικών Εσωτερικού Φωτισμού Εργαστηρίων, Αιθουσών και λοιπών χώρων

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια Φωτιστικών Εσωτερικού Φωτισμού Εργαστηρίων, Αιθουσών και λοιπών χώρων (CPV 31524120-2 ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ 2022, ΣΑΝΑ 346»

Για το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης κάντε κλικ ΕΔΩ