Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Χανιά

ΣΧΕΤ.: Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (ΦΕΚ 456 τ. Β΄)

Το 1 ο ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου Σχολής προτίθεται να πραγματοποιήσει πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Γ΄ Λυκείου στα Χανιά, από 20 – 24 Φεβρουαρίου 2023 (τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο και δύο στο πλοίο).

1. Θα συμμετάσχουν έως 110 μαθητές και 6 συνοδοί καθηγητές. Διάρκεια: 5 Διανυκτερεύσεις εκ των οποίων 3 στο ξενοδοχείο και 2 εν πλω. Η μετακίνηση θα γίνει με πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά προς Ηράκλειο ή Χανιά και κατόπιν οδικώς με τουριστικό πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν τελευταίας τεχνολογίας εφοδιασμένο με τις απαραίτητες ζώνες ασφαλείας. Οι οδηγοί να είναι στη διάθεση των εκδρομέων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής

2. Nα υπάρχει συνοδός-ξεναγός εκ μέρους του ταξιδιωτικού γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

3. Το κατάλυμα να είναι ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων (12μηνης λειτουργίας) στα Χανιά με ημιδιατροφή (πρωί - βράδυ εντός του ξενοδοχείου σε μπουφέ- όχι catering). Τα δωμάτια να είναι μονόκλινα για τους συνοδούς και κατά βάση τρίκλινα (ή τετράκλινα) για τα παιδιά. Να είναι επίσης συγκεντρωμένα (όσο το δυνατόν σε χαμηλούς ορόφους) και να έχουν κρεβάτια κι όχι ράντζα. Οι κοινόχρηστοι χώροι του καταλύματος να είναι λειτουργικοί και διαθέσιμοι στο σχολείο μας.

4. Με την προσφορά θα αποσταλεί υποχρεωτικά το όνομα των ξενοδοχείων και – οπωσδήποτε- επιβεβαίωση κράτησης.

5. Το πρόγραμμα της εκδρομής θα διαμορφωθεί από το σχολείο. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Επίσκεψη σε Κνωσσό – Θέρισο – Ακρωτήρι – Ρέθυμνο κλπ

6. Ύπαρξη ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση κακής εκτέλεσης της εκδρομής.

7. Γιατρός στο ξενοδοχείο εάν υπάρξει ανάγκη και μεταφορά με ταξί στο πλησιέστερο νοσοκομείο

8. Να αναφέρεται στην προσφορά ο αριθμός δωρεάν συμμετοχών – Free για μαθητές με οικονομικές δυσκολίες, επιπλέον τυχόν προσφορές

9. Να υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης του διοργανωτή καθώς και ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας.

10. Σε περίπτωση νόσησης ταξιδιώτη από covid19 και κατά συνέπεια απομόνωσης κατόπιν οδηγιών από τον ΕΟΔΥ, να καλυφθούν έξοδα που θα προκύψουν ακριβώς λόγω των οδηγιών αυτών, π.χ. διαμονή πέρα των συμφωνηθέντων ημερών, επιστροφή με διαφορετικό μεταφορικό μέσο, μεταφορά κηδεμόνα, κλπ. Γενικά θα υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη και για την περίπτωση του covid19

11. Στην προσφορά θα αναφέρεται η συνολική τιμή και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

12. Δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας της εκδρομής σε περίπτωση έκτακτων καιρικών ή άλλων συνθηκών, καθώς και επιστροφής όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. απαγόρευση πραγματοποίησης εκδρομών, εκλογές κ.λ.π. )

13. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης κλειστών προσφορών στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Σιβιτανιδείου Σχολής, ορίζεται η Τρίτη 13/12/2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα ανοιχθούν οι προσφορές από επιτροπή του σχολείου.

14. Η επιτροπή πέραν της τιμής, θα συνεκτιμήσει την προσφορά δωρεάν συμμετοχών και τη συνολική ποιότητα των προσφερομένων παροχών.

15. Προσφορές που δεν θα πληρούν τους πιο πάνω όρους, δεν θα ληφθούν υπόψη.

16. Το γραφείο που θα επιλεγεί θα πρέπει πριν από την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει

α. Βεβαίωση κρατήσεως των δωματίων στο προτεινόμενο ξενοδοχείο

β. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, για μαθητές και καθηγητές.

17. Σημειώνουμε ότι δεν γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά αποστελλόμενες (με e-mail) προσφορές ακόμη κι αν αυτές είναι με κωδικό.


Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Αθηνά Μποζίκη