Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Νέα Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών & Επαγγελμάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθμ. Φ17/112611/Δ4/16-9-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 874/τ. ΥΟΔΔ/23-9-2022, αποφασίστηκε η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, ως ακολούθως:

  1. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, Πρόεδρος.
  2. Βελώνη Ευγενία, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αντιπρόεδρος.
  3. Πανταζή Βασιλική, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλος.
  4. Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής Βορ. Τομέα, μέλος, με αναπληρώτρια την Μακελλαράκη Αναστασία, Διευθύντρια 3ου Εργαστηριακού Κέντρου Αμαρουσίου.
  5. Τούτουζας Κωνσταντίνος, Μέλος ΔΕΠ-Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, μέλος, με αναπληρώτρια την Τσακανίκα Ελευθερία, μέλος ΔΕΠ- Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ.
  6. Βενιζέλου Μαρία Δέσποινα, Προϊσταμένη ΔΟΥ Αμαρουσίου, μέλος, με αναπληρώτρια την Μυλωνά Παρασκευή, Προϊσταμένη Κέντρου Εκπαίδευσης Υγειονομικού Π.Α.
  7. Παπαδόπουλος Νικόλαος, Διευθυντής Μαρασλείου Πειραματικού Σχολείου, μέλος, με αναπληρωτή τον Αναστασόπουλο Διονύσιο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβιτανιδείου Σχολής έχει ως εξής:

  1. Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Πρόεδρος
  2. Βενιζέλου Μαρία Δέσποινα, μέλος
  3. Παπαδόπουλος Νικόλαος, μέλος