Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έναρξη δηλώσεων ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ εγγραφής καταρτιζόμενων στο ΙΕΚ Σιβιτανιδείου

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις "Δήλωση ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ εγγραφής καταρτιζόμενων" για το Γ' εξάμηνο για το ΙΕΚ ΣΔΣΤΕ, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 19/9/2022 και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 30/9/2022. Η παραλαβή του έντυπου της αίτησης και η κατάθεση αυτού, θα γίνεται στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του ΙΕΚ από τις 8:00 έως τις 13:00.
Από τη Διεύθυνση