Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Αγιασμός Σχολικής Χρονιάς 2022-23

Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός των Σχολικών Μονάδων της Σιβιτανιδείου Σχολής για την έναρξη του Σχολικού Έτους 2022-2023.
Καλή Σχολική Χρονιά!