Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Δελτίο Τύπου - 1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Ξυλουργική, Επιπλοποιία, Ξυλογλυπτική, Πραγματικότητα & Προοπτικές


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(For Press Release in English, please scroll page down)

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων διοργανώνει στις 13 και 14 Μαΐου 2022 το 1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με θέμα: Ξυλουργική-Επιπλοποιία-Ξυλογλυπτική: Πραγματικότητα και προοπτικές.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Μουσειακό χώρο, στο εργαστήριο Ξυλουργικής και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Σιβιτανιδείου Σχολής (Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα) και οι εργασίες του θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 με θεματική ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν ως εισηγητές Καθηγητές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στελέχη επιστημονικών και πολιτιστικών φορέων, εκπρόσωποι του βιοτεχνικού, βιομηχανικού και εμπορικού χώρου, μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, καθώς και μέλη του διδακτικού προσωπικού της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Οι ομιλητές του Συνεδρίου θα αναφερθούν με τις εισηγήσεις τους σε μια σειρά από επιμέρους θεματικές ενότητες, όπως:

Η ιστορία και η μακρά παράδοση της ειδικότητας της Ξυλουργικής, της    Επιπλοποιίας και της Ξυλογλυπτικής στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Οι σύγχρονες τάσεις στην Ξυλουργική, την Επιπλοποιία και την Ξυλογλυπτική και η εφαρμογή τους στο χώρο της Εκπαίδευσης

Τα Προγράμματα Σπουδών και η εφαρμογή τους στη διδασκαλία

Η τεχνολογία του ξύλου

Ο σχεδιασμός του επίπλου

Τα σύγχρονα υλικά και οι νέες τεχνικές στην επιπλοποιία και, γενικά, τις ξυλουργικές κατασκευές

Η διασύνδεση του κλάδου της Ξυλουργικής, της Επιπλοποιίας και της Ξυλογλυπτικής με την παραγωγή και την αγορά εργασίας

Τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας

Η οργάνωση των χώρων εργασίας και ο μηχανολογικός εξοπλισμός τους

Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως. Η είσοδος και η παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου είναι δωρεάν και ανοιχτή για το κοινό και σε όσους το παρακολουθήσουν θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχήςΓια να λάβετε την αίτηση συμμετοχής συνέδρου κάντε κλικ ΕΔΩ

Για να λάβετε την αίτηση συμμετοχής συνέδρου σε μορφή Word (.docx) κάντε κλικ ΕΔΩ

Για να λάβετε το πρόγραμμα του συνεδρίου κάντε κλικ ΕΔΩ

PRESS RELEASE

On May 13th and 14th 2022, Sivitanidios Public School of Trades and Vocations will be organizing the 1st Vocational Training Conference, under the topic of: Carpentry-Furniture-Wood Carving: Reality and Perspectives
The Conference will be held at the Museum, the Carpentry workshop and the multipurpose hall of Sivitanidios Public School (151 Thessalonikis Str., Kallithea) and the activities will have been completed by May 15th 2022, with a thematic tour in the Keramikos archaeological site.
The Conference speakers will be Professors of the National Technical University of Athens, the University of Thessaly and the University of Western Macedonia, executives of scientific and cultural institutions, delegates of the country's chambers, members of the Institute of Education and Training as well as members of the teaching staff of the Sivitanidios Public School.
The Conference speakers will refer to a number of sub-topics, such as:

• The history and long tradition of the specialty of Carpentry, Furniture and Wood Carving in Vocational Education
• The current trends in Carpentry, Furniture and Wood Carving and their application in the field of Education
• The Curricula and their application in teaching
• The technology of wood
• The design of furniture
• Modern materials and new techniques in furniture making and, in general, carpentry constructions
• The interrelation of the Carpentry, Furniture and Wood Carving sector with the production and labor market
• Workplace safety and hygiene issues
• The organization of workplaces and their mechanical equipment

The Conference is under the auspices of Mrs. Niki Kerameos, Minister of Education and Religious Affairs. Admission and attendance of the Conference is free and open to the public. Certificates of participation will be given to the attendants..

For the Application Form click HERE

For the Application Form in Word format (.docx) click HERE