Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Τομέας Μηχανολογίας

Ειδικότητες - Ωρολόγιο πρόγραμμα

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων προσφέρει στους μαθητές της τις ειδικότητες:

  • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 
  • Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου  
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 
  • Τεχνικός Οχημάτων 

των οποίων μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο πρόγραμμα:

Συνέχιση σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα

O απόφοιτος του Τομέα Μηχανολογίας συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ εξεταζόμενος στα μαθήματα:

  • Νέα Ελληνικά
  • Μαθηματικά
  • Στοιχεία Μηχανών
  • Στοιχεία Σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων
έχει την δυνατότητα να εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. τα Τ.Ε.Ι. καθώς και στις Στρατιωτικές Σχολές τις Σχολές Αστυνομίας και στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

Για να δείτε τις σχολές πρόσβασης

Επιπλέον ο απόφοιτος του Τομέα Μηχανολογίας μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει την τάξη μαθητείας, να εισαχθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (χωρίς εξετάσεις) να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ι.Ε.Κ. ή σε προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

 

Β' τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1
Χημεία 1
4. Θρησκευτικά 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
7. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ


Τομέας Μηχανολογίας

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - Εφαρμογές 3Θ+3Ε
2. Μηχανική-Αντοχή Υλικών
3. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
4. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές 2Θ+5Ε
5. Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές 2Θ+2Ε
6. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Γ' τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
4. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ


Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
3. Μηχανουργική Τεχνολογία - Εργαλειομηχανές
4. Ανελκυστήρες - Ανυψωτικές Μηχανές
5. Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού 2Θ+5Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ


Ειδικότητα: Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων
3. Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων 2Θ+3Ε
4. Ύδρευση - Αποχέτευση 1Θ+3Ε
5. Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης 1Θ+5Ε
6. Σχέδιο Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ


Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού
3. Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού
4. Εγκαταστάσεις Κλιματισμού 3Θ+4Ε
5. Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού 1Θ+2Θ
6. Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ


Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II 3Θ+4Ε
3. Συστήματα Αυτοκινήτου 3Θ+4Ε
4. Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων 2Θ+4Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Τα τμήματα στα οποία έχει δυνατότητα εισαγωγής ο απόφοιτος του τομέα είναι τα ακόλουθα:

Τμήματα Α.Ε.Ι

Α/Α  Πανεπιστήμια  Βάση 2018
1. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)  12.250
2. Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο)  9.925
3. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)  10.160
4. Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)  9.945
5. Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)  10.225
6. Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα)  13.785
7. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)  10.605
8. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)  11.175
9. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)  11.865
10. Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)  11.855
11. Μηχανικών περιβάλλοντος (Χανιά)  10.810
12. Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)  11.360
13. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών (Πάτρα)  14.830
14. Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)  17.120
15. Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)  14.640
16. Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)  16.735
17. Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)  14.030
18. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)  16.415
19. Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)  10.925
20. Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη)  14.215
21. Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)  15.625
22. Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω)  14.595
23. Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και παραγωγής (Αιγάλεω)  13.075

 

Τμήματα Τ.Ε.Ι

Α/Α    T.E.I.  Βάση 2018
1. Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού(Κοζάνη)-Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ  8.945
2. Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού(Κοζάνη)-Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ  9.765
3. Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)  10.800
4. Μηχανολόγων Μηχανικών (Λάρισα)  11.125
5. Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)  10.820
6. ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών  13.175
7. Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)  11.260
8. Μηχανολόγων Μηχανικών (Χαλκίδα)  10.875
9. Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών (Χαλκίδα)  10.930
10. Τεχνολογιών Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)- Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος  7.925
11. Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών (Καβάλα)- Μηχανολόγων Μηχανικών  9.645
12.  Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών (Καβάλα)-Μηχανικών Τεχνολογίας πετρελαίου και Φυσικού αερίου  8.870
13. Μηχανολόγων Οχημάτων (Θεσσαλονίκη)  13.925
14. Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης (Κοζάνη)-Μηχανικών Αντιρρύπανσης  7.860
15.  Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης (Κοζάνη)- Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος 7.740 
16. Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Χανιά)  8.490

 

Επιπλέον Σχολές

Α/Α Επιπλέον Σχολές.  Βάση 2018
1. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης 18.370 
2. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης 18.570 
3. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης 19.475 
4. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Όπλα 17.745 
5. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Σώματα 18.130 
6. Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) 17.510 
7. Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων 12.900 
8. Α.Ε.Ν Σχολή Μηχανικών 12.775 
9. Αστυφυλάκων 18.125 
10. Σχολή Πυροσβεστών 18.970 
11. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)  14.050
12. Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) 11.320 
13. Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) 11.315 
14. Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) 14.300 
15. Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) 15.415 
16. Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)  9.260
17. Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) 10.310 
18. Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)
19. Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) 0
20. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα)  10.495
21. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Αθήνα) 17.611 
22. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Θεσσαλονίκη) 18.690 
23. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Σέρρες) 16.349 
24. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Τρίκαλα) 16.664 
25. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Κομοτηνή) 14.840 
26. Πολιτισμικής επιστήμης και τεχνολογίας (Μυτιλήνη) 11.045