Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 

Ειδικότητες - Ωρολόγιο πρόγραμμα

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων προσφέρει στους μαθητές της την ειδικότητα:

  • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 

της οποίας μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο πρόγραμμα:

Συνέχιση σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα

O απόφοιτος του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ εξεταζόμενος στα μαθήματα:

  • Νέα Ελληνικά
  • Μαθηματικά
  • Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
  • Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
έχει την δυνατότητα να εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. τα Τ.Ε.Ι. καθώς και στις Στρατιωτικές Σχολές τις Σχολές Αστυνομίας και στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

Για να δείτε τις σχολές πρόσβασης

Επιπλέον ο απόφοιτος του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει την τάξη μαθητείας, να εισαχθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (χωρίς εξετάσεις) να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ι.Ε.Κ. ή σε προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

 

Β’ τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1
Χημεία 1
4. Θρησκευτικά 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
7. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ


Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων Και Περιβάλλοντος

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ+2E
3. Φυτική Παραγωγή 2Θ+3E
4. Ζωική Παραγωγή 2Θ+1Ε
5. Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ+2Ε
6. Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ+1Ε
7. Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ+1Ε
8. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Γ’ τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
4. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ


Ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
3. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων 2Θ+2Ε
4. Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων 2Θ+3Ε
5. Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων 2Θ+3Ε
6. Ασφάλεια Τροφίμων 2Θ+1Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Τα τμήματα στα οποία έχει δυνατότητα εισαγωγής ο απόφοιτος του τομέα είναι τα ακόλουθα:

Τμήματα Α.Ε.Ι

Α/Α Πανεπιστήμια Βάση 2018
1. Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)  12.670
2. Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Αθήνα)  15.095
3. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)  12.250
4. Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα)  12.345
5. Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)  14.990
6. Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)  16.310
7. Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)  16.320
8. Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) 10.645
9. Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)  15.205
10. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)  9.005
11. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)  12.800
12. Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο)  9.925
13. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεριών (Αθήνα)  13.135
14. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)  16.185
15. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)  14.780
16. Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη)  9.675
17. Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)  8.130
18. Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)  11.855
19. Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)  10.810
20. Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη)  14.215
21. Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)  17.320
22. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)  13.295
23. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο)  11.440
24. Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)  13.170
25. Επιστήμης και Τεχνολογιάς Τροφίμων (Αιγάλεω)  14.885

 

Τμήματα Τ.Ε.Ι

Α/Α T.E.I. Βάση 2018
1. Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα)  6.165
2. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα)  4.955
3. Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Χανιά)  8.490
4. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος  (Ζάκυνθος)- Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος   7.925
5. Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης  (Κοζάνη)- Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος   7.740
6. Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα)  7.690
7. Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)  13.150
8. Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)  10.785
9. Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)  8.880
10. Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)  5.210
11. Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)  14.450
12. Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)  11.470
13. Διατροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα)  12.385
14. Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα)  4.830
15. Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αρτα)  4.805
16. Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη)  10.780
17. Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα)  4.380
18. Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο)  7.510
19. Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα)  8.360
20. Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα)  4.345
21. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)  5.070
22. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)  4.290
23. Τεχνολογίας Αλιείας- Υδατοκαλλιεργιών (Μεσολόγγι)  36.30

 

Επιπλέον Σχολές

Α/Α Επιπλέον Σχολές.  Βάση 2018
1. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης 18.370 
2. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης 18.570 
3. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης 19.475 
4. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Όπλα 17.745 
5. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Σώματα 18.130 
6. Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) 17.510 
7. Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων 12.900 
8. Α.Ε.Ν Σχολή Μηχανικών 12.775 
9. Αστυφυλάκων 18.125 
10. Σχολή Πυροσβεστών 18.970 
11. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)  14.050
12. Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) 11.320 
13. Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) 11.315 
14. Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) 14.300 
15. Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) 15.415 
16. Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)  9.260
17. Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) 10.310 
18. Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)
19. Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) 0
20. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα)  10.495
21. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Αθήνα) 17.611 
22. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Θεσσαλονίκη) 18.690 
23. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Σέρρες) 16.349 
24. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Τρίκαλα) 16.664 
25. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Κομοτηνή) 14.840 
26. Πολιτισμικής επιστήμης και τεχνολογίας (Μυτιλήνη) 11.045