Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Προϊστάμενος: Κώστας Αρβανίτης 
Τηλέφωνο: +30.210-485-7643,+30.210-485-7651

Το τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων μεριμνά για:
  • Το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πληροφοριακής πολιτικής στις διοικητικές και εκπαιδευτικές μονάδες της σχολής.
  • Την ικανοποίηση των απαιτήσεων των διοικητικών και εκπαιδευτικών μονάδων της Σχολής, την υποστήριξη των χρηστών με ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σε θέματα νέων τεχνολογιών πληροφορικής και αυτοματισμού γραφείου.
  • Το συνεχή εκσυγχρονισμό των συστημάτων και των δικτύων σύμφωνα με τις ανάγκες της σχολής, αλλά και την ευελιξία τους σε σταδιακές επεκτάσεις για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών.