Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Νομική Υπηρεσία - Γραφείο Νομικού Συμβούλου

Νομικός Σύμβουλος της Σχολής: Δημήτριος Παπουτσής

Ο Νομικός Σύμβουλος της Σχολής έχει ως βασικές αρμοδιότητες:
  • Την επιμέλεια των νομικών υποθέσεων της Σιβιτανιδείου Σχολής και τη νομική της υποστήριξη.
  • Την παροχή νομικών συμβουλών στο Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος.
  • Την υποχρέωση να παρίσταται σε όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας για την προάσπιση των συμφερόντων της Σχολής.