Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας

Προϊστάμενος: Κώστας Κατρισιώτης
Τηλέφωνο: +30.210-485-7635

Βασικές αρμοδιότητες αυτού του τμήματος είναι:
  • Η προληπτική φροντίδα της υγείας των σπουδαστών και του προσωπικού καθώς και η παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις ατυχημάτων.
  • Η παρακολούθηση της αυστηρής τήρησης των κανόνων υγιεινής σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Σιβιτανιδείου Σχολής.