Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 

Ειδικότητες - Ωρολόγιο πρόγραμμα

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων προσφέρει στους μαθητές της τις ειδικότητες:

  • Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 
  • Τουριστικών Επιχειρήσεων  

των οποίων μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο πρόγραμμα:

Συνέχιση σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα

O απόφοιτος του Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ εξεταζόμενος στα μαθήματα:

  • Νέα Ελληνικά
  • Μαθηματικά
  • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
έχει την δυνατότητα να εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. τα Τ.Ε.Ι. καθώς και στις Στρατιωτικές Σχολές τις Σχολές Αστυνομίας και στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

Για να δείτε τις σχολές πρόσβασης

Επιπλέον ο απόφοιτος του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει την τάξη μαθητείας, να εισαχθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (χωρίς εξετάσεις) να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ι.Ε.Κ. ή σε προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

 

Β’ τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1
Χημεία 1
4. Θρησκευτικά 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
7. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ

Τομέας Οικονομίας Διοίκησης

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Αρχές Λογιστικής 3Θ+3Ε
2. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
3. Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές 3E
4. Εισγωγή στην Eφοδιαστική Logistics
5. Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές- Λογιστικά Φύλλα (Excel)
6. Στοιχεία Δικαίου
7. Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
8. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Γ’ τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
4. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ


Ειδικότητα: Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου 2Θ+2Ε
4. Φορολογική Πρακτική 2Θ+4Ε
5. Λογιστικές Εφαρμογές
6. Επικοινωνία και Δημόσειες Σχέσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ


Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Οργάνωση και Λειτουργεία Τουριστικών Επιχειρήσεων 2Θ+2Ε
4. Οργάνωση και Λειτουργεία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2Θ+2Ε
5. Γεωγραφία Τουρισμού
6. Εφαρμογές στον Τουρισμό
7. Αγγλικά Ειδικότητας
8. Γαλλικά ή Γερμανικά
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ


Για να δείτε την ύλη των μαθημάτων του τομέα πατήστε εδώ

 

Τα τμήματα στα οποία έχει δυνατότητα εισαγωγής ο απόφοιτος του τομέα είναι τα ακόλουθα:

Τμήματα Α.Ε.Ι

 
Α/Α  Πανεπιστήμια Βάση 2018
1. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) 5.840 
2. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα) 12.330 
3. Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) 6.010 
4. Διαχείρισης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) 5.150 
5. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) 5.270
6. Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) 8.390 
7. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) 9.270 
8. Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) 7.355 
9. Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) 8.220
10. Κοινωνικής και Εκαπιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) 6.770 
11. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) 11.015 
12. Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)  8.395
13. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)- Κοινωνικής Διοίκησης 4.530 
14. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)- Πολιτικής Επιστήμης 4.310 
15. Κοινωνιολογίας (Αθήνα) 10.170 
16. Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) 6.425 
17. Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) 6.715 
18. Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)  8.655
19. Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) 7.530 
20. Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)  4.015
21. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) 7.540 
22. Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) 8.740 
23. Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) 12.670 
24. Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) 15.095 
25. Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) 10.925 
26. Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) 13.530 
27. Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) 10.465
28. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)  11.280 
29. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)  10.095 
30. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) 11.165 
31. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) 8.780 
32. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) 11.440 
33. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) 15.820 
34. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) 15.070
35. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) 15.165 
36. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) 14.625 
37. Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) 5.425 
38. Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) 13.545 
39. Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) 17.515 
40. Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) 12.850 
41. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Αθήνα) 10.080 
42. Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) 13.070 
43. Οικονομικής Επιστήμης (ΑΘήνα)- Ο.Π.Α.  12.280 
44. Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)- Ε.Κ.Π.Α. 10.000
45. Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) 12.935 
46. Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)- Α.Π.Θ. 14.700 
47. Οικονομικών Επιστημών (θεσσαλονίκη)- ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 15.945
48. Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) 10.035 
49. Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) 9.725 
50. Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) 10.525
51. Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) 12.410 
52. Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) 5.910 
53. Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) 6.555 
54. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) 13.745 
55. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) 15.420 
56. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) 12.370 
57. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) 11.175 
58. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) 7.350 
59. Στατιστικής (Αθήνα) 7.975 
60. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) 14.240 
61. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)  11.865
62. Οικονομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) 8.330 
63. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) 12.960

 

Τμήματα Τ.Ε.Ι

Α/Α  T.E.I. Βάση 2018
1. Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) 3.990 
2. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καλαμάτα)- Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 2.240 
3. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) 2.445 
4. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)- Διοίκηση Επιχειρήσεων 11.355 
5. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 9.705 
6. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα) 2.385 
7. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) 5.710 
8. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)- Διοίκηση Επιχειρήσεων 8.620 
9. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 5.855 
10. Διοίκησης Επιχειρήσεων Οργανισμών (Καλαμάτα)- Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3.400
11. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) 3.190 
12. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) 4.890 
13. Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Άμφισσα) 2.685
14. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) 3.555 
15. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 5.890 
16. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα)- Διοίκηση Επιχειρήσεων  2.625
17. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)- Διοίκηση Επιχειρήσεων 1.050 
18. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 5.750 
19. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)- Διοίκηση Επιχειρήσεων  6.490
20. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας  4.270 
21. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)- Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.520
22. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 0
23. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη) 2.580 
24. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) 2.300 
25 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης (Κρήτη) 3.700 
26. Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) 2.805
27. Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα) 8.055 
28. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) 4.530 
29. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) 9.870 
30. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) 1.350 
31. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) 4.380 
32. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) 2.270 
33. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι) 4.040 
34. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες) 2.425 
35. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα) 2.530 
36. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) 2.015 
37. Ανώτερη Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) 6.405 
38. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) 2.350 

 

Επιπλέον Σχολές

Α/Α Επιπλέον Σχολές.  Βάση 2018
1. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης 18.370 
2. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης 18.570 
3. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης 19.475 
4. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Όπλα 17.745 
5. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Σώματα 18.130 
6. Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) 17.510 
7. Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων 12.900 
8. Α.Ε.Ν Σχολή Μηχανικών 12.775 
9. Αστυφυλάκων 18.125 
10. Σχολή Πυροσβεστών 18.970 
11. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)  14.050
12. Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) 11.320 
13. Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) 11.315 
14. Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) 14.300 
15. Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) 15.415 
16. Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)  9.260
17. Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) 10.310 
18. Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)
19. Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) 0
20. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα)  10.495
21. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Αθήνα) 17.611 
22. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Θεσσαλονίκη) 18.690 
23. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Σέρρες) 16.349 
24. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Τρίκαλα) 16.664 
25. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Κομοτηνή) 14.840 
26. Πολιτισμικής επιστήμης και τεχνολογίας (Μυτιλήνη) 11.045