Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού ΣχεδιασμούΕιδικότητες - Ωρολόγιο πρόγραμμα

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων προσφέρει στους μαθητές της τις ειδικότητες:

  • Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής 

των οποίων μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο πρόγραμμα:

Συνέχιση σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα

O απόφοιτος του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ εξεταζόμενος στα μαθήματα:

  • Νέα Ελληνικά
  • Μαθηματικά
  • Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
  • Οικοδομική
έχει την δυνατότητα να εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. τα Τ.Ε.Ι. καθώς και στις Στρατιωτικές Σχολές τις Σχολές Αστυνομίας και στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

Για να δείτε τις σχολές πρόσβασης

Επιπλέον ο απόφοιτος του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει την τάξη μαθητείας, να εισαχθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (χωρίς εξετάσεις) να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ι.Ε.Κ. ή σε προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

 

Β' τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1
Χημεία 1
4. Θρησκευτικά 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
7. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ


Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Οικοδομικό Σχέδιο
2. Τοπογραφία 2Θ+3E
3. Τοπογραφικό Σχέδιο - Ψηφιακή Χαρτογραφία 3E
4. Κτηριακά Έργα και Δομικά Υλικά 2Θ+2Ε
5. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ
6. Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές
7. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Γ' τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
4. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ


Ειδικότητα: Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
2. Οικοδομική
3. Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής 1Θ+2Ε
4. Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα
5. Οργάνωση Τεχνικών Έργων 2Θ+2Ε
6. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ


Για να δείτε την ύλη των μαθημάτων του τομέα πατήστε εδώ

 

Τα τμήματα στα οποία έχει δυνατότητα εισαγωγής ο απόφοιτος του τομέα είναι τα ακόλουθα:

Τμήματα Α.Ε.Ι

Α/Α  Πανεπιστήμια  Βάση 2018
1. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα)  11.105
2. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)  11.205
3. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)  20.500
4. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)  13.760
5. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)  17.960
6. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)  10.115
7. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)  0.035
8. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών(Πάτρα)  10.310
9. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών(Χάνια)  11.730
10. Μηχανικών Περιβάλλοντος(Ξάνθη)  11.855
11. Μηχανικών Περιβάλλοντος(Χάνια)  10.810
12. Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης(Θεσσαλονίκη)  7.140
13. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης(Βόλος)  3.800
14. Γεωγραφίας(Αθήνα)  12.530
15. Γεωγραφίας(Μυτιλήνη)  6.920
16. Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος(Αθήνα)  5.600
17. Γεωλογίας(Θεσσαλονίκη)  8.980
18. Γεωλογίας(Πάτρα)  0
19. Περιβάλλοντος(Μυτιλήνη)  8.130
20. Πολιτικών Μηχανικών(Αθήνα)  14.260
21. Πολιτικών Μηχανικών(Βόλος)  5.450
22. Πολιτικών Μηχανικών(Θεσσαλονίκη)  12.365
23. Πολιτικών Μηχανικών(Ξάνθη)  600
24. Πολιτικών Μηχανικών(Πάτρα).  4.135
25. Διαχείριση Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων(Αγρίνιο).  9.925
26. Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών(Ηράκλειο).  10.160
27. Επιστήμης των Υλικών(Πάτρα).  9.945
28. Μηχανικών Επιστήμης Υλικών(Ιωάννινα).  10.225
29. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων(Χάνια).  10.605
30. Μηχανικών Περιβάλλοντος(Κοζάνη).  14.215
31 Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω).  8.435
32. Μηχανικών Τοπογραφίας και γεωπληροφορικής (Αιαγάλεω).  2.285

 

Τμήματα Τ.Ε.Ι


Α/Α   T.E.I.  Βάση 2018
1. Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)  0
2. Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)  1.550
3. Πολιτικών Μηχανικών(Τρίκαλα)  8.110
4. ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών  2.530
5. Πολιτικών Μηχανικών (Λάρισα)  5.795
6. Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες)-Πολιτικών Μηχανικών  6.960
7. Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες)-Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  1.995
8. Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος(Χανιά)  8.490
9. Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης(Κοζάνη)-Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος  7.740
10. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)-Συντήρηση Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης  8.085

 

Επιπλέον Σχολές

Α/Α Επιπλέον Σχολές.  Βάση 2018
1. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης 18.370 
2. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης 18.570 
3. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης 19.475 
4. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Όπλα 17.745 
5. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Σώματα 18.130 
6. Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) 17.510 
7. Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων 12.900 
8. Α.Ε.Ν Σχολή Μηχανικών 12.775 
9. Αστυφυλάκων 18.125 
10. Σχολή Πυροσβεστών 18.970 
11. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)  14.050
12. Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) 11.320 
13. Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) 11.315 
14. Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) 14.300 
15. Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) 15.415 
16. Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)  9.260
17. Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) 10.310 
18. Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)
19. Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) 0
20. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα)  10.495
21. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Αθήνα) 17.611 
22. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Θεσσαλονίκη) 18.690 
23. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Σέρρες) 16.349 
24. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Τρίκαλα) 16.664 
25. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Κομοτηνή) 14.840 
26. Πολιτισμικής επιστήμης και τεχνολογίας (Μυτιλήνη) 11.045