ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Αναζήτηση στον ιστότοπο

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών

Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Χαραλαμπία Κατελάνου

Τηλέφωνο: +30.210-485-7608
Fax: +30.210-481-9158,
Email: hkatel@sivitanidios.edu.gr