ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Αναζήτηση στον ιστότοπο

Κατάρτιση (ΙΕΚ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ


Διευθύντρια Υποδιευθύντρια Υποδιευθυντής
Διευθύντρια:
Βασιλική Ζαφείρη
Τηλέφωνο:
+30.210-485-7702
Υποδιευθύντρια:
Κυριακή Φίλιππα
Τηλέφωνο:
+30.210-485-7703
Υποδιευθυντής:
Βασίλειος Βουλγαρέλλης
Τηλέφωνο:
+30.210-485-7631

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
+30.210-485-7622
+30.210-485-7652
ΦΑΞ: +30.210-485-7773 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
+30.210-485-7728
Ε-MAIL Πρακτικής:
praktikiek13@gmail.com 

E-mail επικοινωνίας: grammateiaiek@sivitanidios.edu.grΗ ΠΟΡΕΙΑ TOY ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ

Το Σεπτέμβριο του 1995, η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) θέλοντας να ανταποκριθεί στις αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις που διαμορφώνουν ένα νέο παραγωγικό και οικονομικό περιβάλλον, ίδρυσε και λειτούργησε με πρόταση-απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος και Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. αρ. 245/31-3-95) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Οικονομικών, το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Σιβιτανιδείου Σχολής. Ως Ι.Ε.Κ. Ν.Π.Δ.Δ., με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια εποπτευόμενο από το ΥΠ.Π.Π.Θ.,πρωταρχικό του στόχο έχει να αναδείξει το νέο ρόλο της Σιβιτανιδείου και να τον εναρμονίσει με τις επιδιώξεις και τους σκοπούς της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διασφαλίζοντας την προσφορά του Ιδρύματος στην Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και περαιτέρω στην Εθνική Οικονομία, έχοντας ως ισχυρό σύμμαχο την υλικοτεχνική υποδομή των χώρων εργαστηρίων της Σχολής και την ευελιξία της προσαρμογής του ρόλου μας στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, πετύχαμε τους γενικούς στόχους που μας επέβαλε η μέχρι τώρα πορεία μας:

 • το άνοιγμα της Σιβιτανιδείου Σχολής στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας για γνώση και απασχόληση για όλους
 • τη σύνδεση της Τεχνικής Εκπαίδευσης με την κατάρτιση για τους αποφοίτους μαθητές των Ε.Π.Α.Λ του Ιδρύματος
 • τη βελτίωση της ποιότητας του γνωστικού αντικειμένου και της παρεχόμενης κατάρτισης
 • την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής (εξοπλισμοί κ.λ.π.) των εργαστηρίων της Σιβιτανιδείου
 • την συμμετοχή του Ι.Ε.Κ. στον σχεδιασμό προγραμμάτων, την υποστήριξη νέων ειδικοτήτων, στις εξετάσεις Πιστοποίησης και την αμέριστη στήριξη του έργου του φορέα
 • την συμμετοχή των καταρτιζόμενων του Ι.Ε.Κ. σε καινοτόμες δράσεις, και την ανάπτυξη του πνεύματος της επιχειρηματικότητας


Πρόθεση όλων μας ήταν και είναι το Ι.Ε.Κ. να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο κατάρτισης παρέχοντας στον απόφοιτο εξειδικευμένες τεχνολογικές και επαγγελματικές γνώσεις, οι οποίες θα τον προετοιμάσουν πρωτίστως για την απόκτηση του διπλώματος που οδηγεί στην κατοχύρωση των επαγγελματικών του δικαιωμάτων και περαιτέρω στην εξασφάλιση της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους μας για τις μελλοντικές δράσεις μας προτάσσουμε:

 • την ποιότητα στην κατάρτιση
 • την ανάγκη να λειτουργήσουν νέες σύγχρονες ειδικότητες εναρμονισμένες με την αγορά εργασίας
 • την συνεχή αναμόρφωση των προγραμμάτων Σπουδών και του Κανονισμού Κατάρτισης
 • την σχεδίαση και οργάνωση των εξετάσεων πιστοποίησης
 • την έκδοση βασικών εγχειριδίων για τα μαθήματα ειδίκευσης
 • την ενίσχυση του θεσμού της διασύνδεσης των αποφοίτων με την αγορά εργασίας μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. αλλά και της πρακτικής άσκησης
 • την κατοχύρωση των επαγγελματικών διακιωμάτων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.


Πιστεύουμε ότι έχει επιτευχθεί ένα σωστό και ποιοτικό έργο . Αυτό αποδεικνύει η σταθερά ανοδική πορεία του Ι.Ε.Κ. τα 23 χρόνια της λειτουργίας και δεσμευόμαστε για την διαρκή προσπάθειά μας για την παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου κατάρτισης στους σπουδαστές όπως αρμόζει στο όνομα της Σιβιτανιδείου Σχολής.

***


ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ:

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης εντάσσονται στη μεταδευτεροβάθμια μη υποχρεωτική Εκπαίδευση και παρέχουν επίσημη αλλά αδιαβάθμητη κατάρτιση, καθώς δέχονται τόσο αποφοίτους Γυμνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν.

Κύριο έργο των Δημοσίων ΙΕΚ και του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απότερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας. Κατάρτιση σημαίνει:

 • Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Πρακτική εμπειρία
 • Επιστημονική κατάρτιση
 • Πιστοποίηση γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων επαγγελματικής συμπεριφοράς
 • Πιστοποιημένες ώρες κατάρτισης που αναγράφονται στην Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Ενισχυμένα επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συνεχίζουν την εκπαίδευση τους στα Ι.Ε.Κ.
 • Ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας
 • Επαγγελματική ενασχόληση σε ειδικότητες σύγχρονες με εξειδικευμένες απαιτήσεις
 • Ευκαιρία για απασχόληση και στις χώρες της Ε.Ε.
 • Δια βίου μάθηση

Αυτή επιτυγχάνεται με:

 • Την επιλογή και τη διαμόρφωση πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα στα πλαίσια των ειδικοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας.
 • Την επιλογή εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση.
 • Τη φιλοξενία σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των δομών της τυπικής εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ολοκληρωμένη κατάρτισή τους.
***

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Για τους κατόχους Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου η κατάρτιση διαρκεί 4 εξάμηνα στην ειδικότητα της επιλογής τους, ενώ οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης μετα-γυμνασιακών ειδικοτήτων έως και 2 εξάμηνα. Οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ δικαιούνται να επιλεγούν σε αντίστοιχες ειδικότητες για το 3ο εξάμηνο κατάρτισης των ΙΕΚ, ολοκληρώνοντας τη φοίτηση τους σε 2 εξάμηνα. Σε περίπτωση επιλογής μιάς μη συναφούς ειδικότητας με αυτήν του Απολυτηρίου τους η φοίτηση ολοκληρώνεται σε 4 εξάμηνα.

Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο, ενώ το εαρινό αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Η κατάρτιση πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες. .

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται τόσο, με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Δημόσια ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ) .

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολής στράτευσης .

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε μια ειδικότητα από το μενού ΙΕΚ - Ειδικότητες ΙΕΚ

***

Για ανακοινώσεις σχετικά με το ΙΕΚ Σιβιτανιδείου κάντε κλικ εδώ

***

Για τις ειδικότητες του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου κάντε κλικ εδω