Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Ειδικότητες - Ωρολόγιο πρόγραμμα

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων προσφέρει στους μαθητές της τις ειδικότητες:

  • Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού 

της οποίας μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο πρόγραμμα:

Συνέχιση σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα

O απόφοιτος του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελάτων συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ εξεταζόμενος στα μαθήματα:

  • Νέα Ελληνικά
  • Μαθηματικά
  • Μηχανές Πλοίου ΙΙ
  • Στοιχεία Μηχανών
έχει την δυνατότητα να εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. τα Τ.Ε.Ι. καθώς και στις Στρατιωτικές Σχολές τις Σχολές Αστυνομίας και στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

Για να δείτε τις σχολές πρόσβασης

Επιπλέον ο απόφοιτος του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελάτων μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει την τάξη μαθητείας, να εισαχθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (χωρίς εξετάσεις) να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ι.Ε.Κ. ή σε προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

 

Β' τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1
Χημεία 1
4. Θρησκευτικά 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
7. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ


Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Ναυσιπλοΐα 1 - Ναυτική Μετεωρολογία 2Θ+3Ε
2. Ηλεκτρικές Μηχανές Ι
3. Στοιχεία Ναυπηγίας-Ευστάθεια Πλοίου - Αρχές Πρόωσης
4. Ναυτικά Αγγλικά 1
5. Ναυτική Μηχανολογία - Μετρήσεις - Κατασκευές - Συντηρήσεις 3Θ+3Ε
6. Στοιχεία Μηχανολογικού - Ναυπηγικού Σχεδίου
7. Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας - Μηχανοστασίου
8. Ανθρώπινες Σχέσεις - Διοίκηση Πλοίου
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

 

Γ' τάξη  Ε.Π.Α.Λ.

Γενικής Παιδείας

A/A ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
4. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
6. Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 12 ΩΡΕΣ


Ειδικότητα: Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Μηχανές Πλοίου II
2. Στοιχεία Μηχανών
3. Βοηθητικά Μηχανήματα - Δίκτυα - Ψυ¬κτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις Πλοίου 4Θ+2Ε
4. Ηλεκτρικές Μηχανές II - Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου
5. Ναυτικά Αγγλικά II
6. Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου - Μη-χανολογικό Σχέδιο με χρήση Η/Υ
7. Τήρηση Φυλακής Μηχανοστασίου
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ
 

Ειδικότητα: Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

 

 

ΕΤΑΣΕΙΣ

 

1111

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

2

Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στην Ναυτιλία - Εφαρμογές

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

3

Μεταφορά Φορτίων

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

4

Τήρηση Φυλακής Γέφυρας

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

5

Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ

ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

6

Ν.Η.Ο. – Επικοινωνίες

2Θ+3Ε

ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

7

Εφαρμογές Δ.Κ.Α.Σ. – ECDIS - ARPA

ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

23

Τα τμήματα στα οποία έχει δυνατότητα εισαγωγής ο απόφοιτος του τομέα είναι τα ακόλουθα:

Τμήματα Α.Ε.Ι

Α/Α  Πανεπιστήμια  Βάση 2018
1. Γεωγραφίας (Αθήνα)  12.530
2. Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)  6.920
3. Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη)  9.675
4. Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)  10.925
5. Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη)  14.215
6. Μηχανικών Περιβάλλοντος(Ξάνθη)  11855
7. Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)  10.810
8. Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών (Αθήνα)  13.785
9. Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιά)  13.530
10. Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)  5.425
11. Ναυτιλίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών(Χίος)  13.545
12. Ναυπηγών Μηχανολόγων και Μηχανικών(Αθήνα)  16.415
13. Μηχανικών ορυκτών πόρων(Χανιά)  10.605
14. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών(Πάτρα)  14.830
15. Μηχανολόγων Μηχανικών(Αθήνα)  17.120
16. Μηχανολόγων Μηχανικών(Βόλος)  14.640
17. Μηχανολόγων Μηχανικών(Θεσ/νίκη)  16.735
18. Μηχανολόγων Μηχανικών(Κοζάνη)  14.030
19. Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) 15.625
20. Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) 14.595

 

Τμήματα Τ.Ε.Ι

Α/Α   T.E.I.  Βάση 2018
1. Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανκού Σχεδιασμού (Κοζάνη)-Μηχανολόγων Μηχανικών  9.765
2. Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)  10.800
3. Μηχανολόγων Μηχανικών (Λάρισα)  11.125
4. Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης(Κοζάνη)-Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος  7.740
5. Μηχανολόγων Μηχανικών (Χαλκίδα)  10.875
6. Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)  11.260
7. Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών (Καβάλα)-Μηχανολόγων Μηχανικών  9.625
8. Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης (Κοζάνη)-Μηχανικών Αντιρρύπανσης  7.860
9. Μηχανικών Αυτοματισμού (Θεσσαλονίκη)  12.735
10. Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών(Χαλκίδα)  10.930
11. Μηχανικών Αυτοματισμού (Χαλκίδα)  10.015
12. Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Κοζάνη)-Βιομηχανικού Σχεδιασμού  8.945
13. Μηχανολόγων Οχημάτων (Θεσ/νίκη)  13.925
14. Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Χανιά)  8.490
15. Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)  10.820
16. Τεχνολόγων Περιβάλλοντος (Ζάκυνθο)-Τεχνολόγων Φυσικού Αερίου  7.925
17. ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών  13.175
18. Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών (Καβάλα)- Μηχανικών τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου   8.870

 

Επιπλέον Σχολές

Α/Α Επιπλέον Σχολές.  Βάση 2018
1. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης 18.370 
2. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης 18.570 
3. Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης 19.475 
4. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Όπλα 17.745 
5. Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Σώματα 18.130 
6. Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) 17.510 
7. Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων 12.900 
8. Α.Ε.Ν Σχολή Μηχανικών 12.775 
9. Αστυφυλάκων 18.125 
10. Σχολή Πυροσβεστών 18.970 
11. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)  14.050
12. Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) 11.320 
13. Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) 11.315 
14. Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) 14.300 
15. Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) 15.415 
16. Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)  9.260
17. Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) 10.310 
18. Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)
19. Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) 0
20. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα)  10.495
21. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Αθήνα) 17.611 
22. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Θεσσαλονίκη) 18.690 
23. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Σέρρες) 16.349 
24. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Τρίκαλα) 16.664 
25. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Κομοτηνή) 14.840 
26. Πολιτισμικής επιστήμης και τεχνολογίας (Μυτιλήνη) 11.045