Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2020


Παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Απριλιου 2020 της Σιβιτανιδείου Σχολής

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ