Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

2o ΕΠΑΛ | Εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος Ηλεκτρολόγων ΓΗΓ

Στις 19 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος ΓΗΓ (με συνοδούς καθηγητές τους κ. Κωνσταντίνο Γαλάνη, Αθανάσιο Αντωνόπουλο και Παρασκευά Μιχαηλίδη), στην εταιρεία ηλεκτρολογικού υλικού «Τυροβολάς» στο κατάστημα του Ταύρου. Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης ήταν:

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Νοεμβρίου 2023

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2023 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Προσλήψεις αναπληρωτών Δεκεμβρίου 2023

Στα συνημμένα έγγραφα που ακολουθούν, αναρτάται κατάλογος  προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων, για το Σχολικό έτος 2023-2024.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τις 9 έως και τις 10 Ιανουαρίου 2024.

Για τη λίστα 1 κάντε κλικ ΕΔΩ
Για τη λίστα 2 κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρώτη διεθνική συνάντηση του Έργου Erasmus+ KA2 “Green Labs in VET”

Η 1η συνάντηση του Έργο του Erasmus+ KA2 “Green Labs in VET” πραγματοποιήθηκε στις 30 & 31 Οκτωβρίου στη Μάλτα στις εγκαταστάσεις του MALTA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND TECHNOLOGY.

Κατά τη διάρκεια της 1ης συνάντησης παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα βήματα και οι φάσεις υλοποίησης του προγράμματος ενώ προηγήθηκε παρουσίαση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Επιπρόσθετα αναλύθηκε το χρονοδιάγραμμα των δράσεων του προγράμματος, ενώ ο επικεφαλής οργανισμός αποσαφήνισε λεπτομέρειες σχετικά με τα παραδοτέα του προγράμματος, των συμβάσεων και της χρηματοδότησης σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εταίρων του προγράμματος. 

Όλοι οι εταίροι συμφώνησαν στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας που παρουσιάστηκαν, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η κατανομή των εργασιών κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης, καιη εξαγωγή συμπερασμάτων μετά από εργαστήριο brainstorming σε τομείς που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις τάξεις ΕΕΚ των Green Labs.

Πιο συγκριμένα στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι:

  • MALTA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND TECHNOLOGY, ως επικεφαλής εταίρος από την Μάλτα
  • CENTRO PÚBLICO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PIRÁMIDE από την Ισπανία
  • ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ από την Ελλάδα
  • ZETVA NA ZNAENJE από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
  • EDU ALLIANCE LIMITED από τη Μάλτα

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο.