Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Διεύθυνση Εργαστηριακού Κέντρου Σιβιτανιδείου

Διευθυντής του Εργαστηριακού Κέντρου Σιβιτανιδείου ορίστηκε ο Κος Λεούσης Ιωάννης με έναρξη θητείας το σχολικό έτος 2016-2017