Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΔΡΑΣΗ ΚΑ104: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Αρ. Ροής: 02

Χώρα και Πόλη Οργανισμού Υποδοχής: Δουβλίνο - Ιρλανδία, τόπος διαμονής: Bray, Wicklow

Title: Training the Trainers. Adults’ guidance and tele-guidance as tools of lifelong learning

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δεύτερη ροή της κινητικότητας με κωδικό προγράμματος 2016-1-EL01-KA104-022924, στην οποία συμμετείχαν 4 άτομα της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και είναι στελέχη του ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν στη δια βίου συμβουλευτική σταδιοδρομίας ενηλίκων, κυρίως μέσω των νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Η λεγόμενη εξ αποστάσεως δια βίου συμβουλευτική σταδιοδρομίας ενηλίκων (e-guidance/ tele- guidance) αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο καταπολέμησης της ανεργίας στους ενήλικες Ιρλανδούς και στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους προσόντων. Ταυτόχρονα η τεχνογνωσία της Ιρλανδικής κοινωνίας σε θέματα λογισμικού και ψηφιακής τεχνολογίας σε συνδυασμό με την κοινωνική πολιτική που ασκείται προς όφελος κατ' αρχήν της τοπικής κοινωνίας αλλά και της χώρας τους γενικότερα, οδηγεί τους ανθρώπους που ανήκουν στην κατηγορία των μεγαλύτερων ενηλίκων 50+ι στον επαναπροσδιορισμό της επαγγελματικής τους πορείας, στην επιμόρφωση και στην εκπαίδευση, πάνω από 15 χρόνια.

Ευχαριστούμε θερμά τον εθνικό φορέα υλοποίησης προγραμμάτων κινητικότητας ERASMUS+, το ΙΚΥ και τα στελέχη του, καθώς ακόμα και τη Διοίκηση της ΣΔΣΤΕ, αλλά και το φορέα υποδοχής στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, στη διοργάνωση και υλοποίηση του προγράμματός μας.