Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Εναρκτήρια Συνάντηση Προγράμματος METVET ERASMUS+

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος METVET που πραγματοποιήθηκε στις Εγκαταστάσεις της Σιβιτανιδείου, φιλοξενώντας επτά εταίρους από τέσσερις χώρες, ενεργούς στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης και εξειδικευμένους σε θέματα κατασκευών μετάλλου. Όλοι τους δραστηριοποιούνται επιπλέον στη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση τεχνιτών, ενώ παράλληλα διατηρούν εθνικές και ευρωπαϊκές συνεργασίες δικτύωσης. Με διαρκή στόχο την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την απορρόφηση στην αγορά εργασίας νέων επαγγελματιών, έχουν μέχρι σήμερα υλοποιήσει αρκετά προγράμματα.

Το διετές συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα METVET, υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης KA3 – Support for Policy Reform for designing and delivering Joint Qualifications in Vocational Education and Training.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία:

 • κοινού διακρατικού επαγγελματικού περιγράμματος της ειδικότητας του αλουμινοκατασκευαστή,
 • κοινού διακρατικού προγράμματος σπουδών (EQF 5),
 • κατάλληλου μηχανισμού και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων (βάσει του ISO/IEC17024 και του ECVET)

Εταίροι:

 • Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων
 • ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ
 • ΠΟΒΑΣ: Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινο-σιδηρο-κατα-σκευαστών
 • ENAIP Net Impresa Sociale Società Consortile Srl
 • EVTA: European Vocational Training Association
 • IFB: Institut für Bildungsförderung e.V. - gemeinnützige Bildungseinrichtung
 • TÜV AUSTRIA HELLAS
 • Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π: Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού