Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

2η συνάντηση εταίρων του προγράμματος METVET


Στις 23 & 24 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην Καρλσρούη της Γερμανίας, η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος ERASMUS+ METVET.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα και συμπεράσματα σχετικά με τον κατάλογο των απαιτούμενων δεξιότητων που θα οδηγήσει στη δημιουργία κοινού διακρατικού επαγγελματικού περιγράμματος της ειδικότητας του αλουμινοκατασκευαστή, κοινού διακρατικού προγράμματος σπουδών (EQF 5), καθώς και κατάλληλου μηχανισμού και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων (βάσει του ISO/IEC17024 και του ECVET).


Μετά τη λήξη των εργασιών της πρώτης ημέρας, διοργανώθηκε με επιτυχία και το πρώτο θεματικό εργαστήρι του προγράμματος, με συμμετέχοντες εμπειρογνώμονες και εκπαιδευτές του χώρου. Οι συζητήσεις υπογράμμισαν τις διαφορές στη νομοθεσία, στις εθνικές μεθοδολογίες και προγράμματα σπουδών, ως σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό των προς ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων και προγραμμάτων σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες μείνετε συντονισμένοι στο https://www.metvet.eu/