Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Μαθητικές ροές που έγιναν από το 3ο ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου Σχολής μέσα στο 2018 στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus

Α. Μαθησιακή Κινητικότητα μαθητών σε επιχειρήσεις σε χώρες της Ε.Ε.

1η ροή ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  Συμμετέχοντες:(15 )μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ της ΣΔΣΤΕ οι οποίοι προέρχονται από τους τομείς Εφαρμοσμένων Τεχνών & Μηχανολόγων των ειδικοτήτων γραφικών τεχνών, σχεδιαστών εσωτερικού χώρου, επιπλοποιίας και μηχανολογικών κατασκευών & δύο (2) συνοδοί εκπαιδευτικοί. Οι μαθητές αρχικά παρακολoύθησαν για 1 εβδομάδα εργαστηριακά μαθήματα τύπου workshops & στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε επιχειρήσεις, για 2 εβδομάδες σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών τους. Φορέας Υποδοχής: APLICAPROPOSTALDA - Bragamob, στη πόλη Minho, της Πορτογαλίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1Η ΡΟΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΑΠΟ 20-09-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 12-10-2018

2η ροή ΜΑΛΤΑ Συμμετέχοντες: (15) μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ της ΣΔΣΤΕ, οι οποίοι προέρχονται από τον τομέα των Μηχανολόγων των ειδικοτήτων Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού & Τεχνικών Οχημάτων & δύο (2) συνοδοί εκπαιδευτικοί. Οι μαθητές τοποθετήθηκαν σε επιχειρήσεις, για 3 εβδομάδες σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών τους. Φορέας υποδοχής: η εταιρεία Lexema Ltd, στην πόλη Sliema της Μάλτας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2H ΡΟΗ ΜΑΛΤΑ ΑΠΟ 07-09-2018 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 29-09-2018

Β. Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού στο εξωτερικό

3η. ροή  ΓΑΛΛΙΑ Κατάρτιση δέκα (10) εκπαιδευτικών του 3ου ΕΠΑΛ της ΣΔΣΤΕ στη διαδικασία της μάθησης με βάση την εργασία (WBL), στο φορέα Cap Ulysse, στην πόλη Μπορντώ, της Γαλλίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3H ΡΟΗ ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΟ 25-03-2018 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31-03-2018

VET Learners Mobility in Businesses in EU Countries

1ST FLOW PORTUGAL Participants: (15) students of the 3rd VOCATIONAL LYCEUM of SIVITANIDIOS PUBLIC SCHOOL OF TRADES AND VOCATIONS who come from the fields of Applied Arts & Mechanical Engineering, graphic designers, interior designers, furniture makers & engineers and two acc. teachers. Students were initially assigned to workshops for 1 week and then placed in business for 2 weeks in their respective workplaces. Host: APLICAPROPOSTALDA - Bragamob, in Minho City, Portugal

DURATION OF MOBILITY IN PORTUGAL FROM 20-09-2018 TO 12-10-2018

VET Learners Mobility in Businesses in EU Countries

2ND FLOW MALTA Participants: (15) students of the 3rd VOCATIONAL LYCEUM of SIVITANIDIOS PUBLIC SCHOOL OF TRADES AND VOCATIONS who come from the fields of Mechanical Engineering of Merchant Marine Engineering & Car Mechanics & two acc. teachers. The students were placed in business for 3 weeks in work-related jobs. Host: Lexema Ltd in Sliema, Malta

DURATION OF MOBILITY IN ΜΑLTA FROM 07-09-2018 TO 29-09-2018

VET STAFF TRAINING

3RD FLOW Training of ten (10) teachers of the 3rd VOCATIONAL LYCEUM of SIVITANIDIOS PUBLIC SCHOOL OF TRADES AND VOCATIONS, on Work Based Learning Teaching Methods, Host Organization Cap Ulysse, Bordeaux, France

DURATION OF MOBILITY IN FRANCE FROM 25-03-2018 TO 31-03-2018