Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Σεπτεμβρίου 2020

 


Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του

προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2020 της Σιβιτανιδείου Σχολής.


Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ