Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Διαδικτυακή ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου METVET Erasmus/KA3

 

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή διοργανώθηκε τη Δευτέρα 23/11/2020, η διαδικτυακή ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Έργου Erasmus+ με τίτλο: «Διακρατική Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τομέα του Μετάλλου» (Joint Higher VET Course in the Metal Sector – METVET), από τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (επικεφαλής εταίρος του έργου) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). 
 
Το διακρατικό έργο METVET σκοπεύει στην ανάπτυξη ενός  Κοινού Προγράμματος  Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης στον κλάδο των Μεταλλικών Κατασκευών, με ιδιαίτερη έμφαση στις πράσινες δεξιότητες, και με την προοπτική να εφαρμοστεί στο άμεσο μέλλον από κοινού στις συμμετέχουσες στο έργο χώρες.
 
Στην εκδήλωση, αναδείχθηκε το υψηλό ενδιαφέρον της αγοράς και των θεσμικών εταίρων για αναβάθμιση των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών στον κλάδο των αλουμινοσιδηροκατασκευών και κατ' επέκταση των αντίστοιχων προσόντων των απασχολουμένων, αλλά και η ανυπαρξία παραγωγικών σχολών στην Ελλάδα στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών, τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στη μεταδευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση, που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού.
 
Εκ μέρους όλης της Ομάδας του METVET, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμμετέχοντες από τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΠΟΒΑΣ, τον ΟΑΕΔ, τον ΕΟΠΠΕΠ, των Επιμελητηρίων, τη Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης του ΥΠΑΙΘ, την Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, αλλά και στους εκπαιδευτικούς της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και επαγγελματίες αλουμινοσιδηροκατασκευαστές.