Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Επίσκεψη εκπαιδευτών ενηλίκων από τα Άδανα της ΤουρκίαςΗ Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων υποδέχθηκε τη Δευτέρα 22/04/2024 ομάδα 10 συναδέλφων εκπαιδευτών ενηλίκων από τα Άδανα της Τουρκίας. 
Οι δέκα συνάδελφοι εκπαιδευτές ήρθαν στην Ελλάδα στα πλαίσια προγράμματος Erasmus + Εκπαίδευσης Ενηλίκων για παρατήρηση εργασίας (Job Shadowing). 
Τη δράση ανέλαβε να υλοποιήσει το Κέντρο δια Βίου Μάθησης της ΣΔΣΤΕ σε συνεργασία με τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΣΔΣΤΕ. 
Οι 10 εκπαιδευτές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να παρατηρήσουν τους Έλληνες συναδέλφους εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
Επιπλέον, επισκέφθηκαν την Έκθεση του 10ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φωτογραφίας με θέμα "Το ταξίδι", την οποία διοργάνωσε το 3ο ΕΠΑΛ ΣΔΣΤΕ στο Μηχανουργείο της ΣΔΣΤΕ. 
Την ομάδα των Εκπαιδευτών από τα Άδανα υποδέχθηκε ο Γενικός Διευθυντής της ΣΔΣΤΕ κ. Κωνσταντίνος Γούλας
~~~

On Monday 22/04/2024, Sivitanidios Public School of Trades and Vocations welcomed a group of 10 fellow adult trainers from Adana, Turkey. The ten adult trainers came to Greece as part of the Erasmus + Adult Education programme for job shadowing. The action was undertaken to implement the Lifelong Learning Centre of Sivitanidios in collaboration with the School of Higher Vocational Training (SAEK) of Sivitanidios. The 10 trainers had the opportunity to watch and observe the Greek adult trainers during the lessons. 
In addition, they visited the Exhibition of the 10th Panhellenic Photography Competition on the theme of The Journey, which was organized by the 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios at the Mechanical Workshop. 
The Adana group of adult trainers was welcomed by the General Director of Sivitanidios, Mr. Konstantinos Goulas.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη
Photos from the action below