Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή ΙΕΚ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή ΙΕΚ.
Λεπτομέρειες στο συνημμένο έγγραφο στο σύνδεσμο παρακάτω:

Λήψη: Διευθυντής ΙΕΚ