Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

1η Διεθνική Συνάντηση του προγράμματος Erasmus/ Βασική Δράση 2 (KA2) Στραγητικές Συμπράξεις Aligning VEΤ curricula to Greening and the Sustainable Development Goals - GREENING VET 4 SDG's

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η Διεθνική Συνάντηση του προγράμματος Erasmus/ Βασική Δράση 2 (KA2) Στραγητικές Συμπράξεις "Aligning VEΤ curricula to Greening and the Sustainable Development Goals - GREENING VET 4 SDG's" στη Μάλτα, στις 19-21 Οκτωβρίου 2018.

Οι εργασίες της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Malta College of Arts Science and Technology (ΜCAST) στη Μάλτα, με την συμμετοχή έξι εκπροσώπων από τους εταίρους της στρατηγικής σύμπραξης, τη Σιβιτανίδειο Σχολή από την Ελλάδα, το Centro Público Integrado de Formación Profesional Pirámide στην Ισπανία και το Zetva na znaenje, στη Βόρεια Μακεδονία

Ένα χρόνο μετά την απονομή του Χάρτη Κινητικότητας του προγράμματος ERASMUS+ που απονέμεται μόνο σε οργανισμούς στους οποίους αναγνωρίζεται η υψηλή ποιότητα των ήδη υλοποιημένων σχεδίων κινητικότητας, η Σιβιτανίδειος, πιστή στο όραμα της για αναβάθμιση της ποιότητας και βελτίωση της ελκυστικότητας της Τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, συμμετέχει για πρώτη φορά στη Βασική Δράση 2 (KA2 ) Στρατηγικές συμπράξεις του ERASMUS+ ως εταίρος, στο πρόγραμμα «GREENING VET 4 SDG's».

Βασικός σκοπός του έργου, είναι να προωθήσει την κατάρτιση σχετικά με το Greening στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ και τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης όπως καθορίζονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το έτος 2030.

Η διάρκεια του έργου είναι 3 έτη, με συντονιστή το Malta College of Arts Science and Tecnhology (ΜCAST)

Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα μας, για περισσότερα νέα.