Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

2η συνάντηση εταίρων του προγράμματος GREEN VET FOR SDG's

Στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας, η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ2 GREEN VET FOR SDG'S.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα και συμπεράσματα σχετικά με την ολοκλήρωση του παραδοτέου 1 και έγιναν οι σχετικές παρατηρήσεις με τις οποίες οι εταίροι υπογράμμισαν τις διαφορές στη νομοθεσία, στις εθνικές μεθοδολογίες και προγράμματα σπουδών, ως σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό των προς ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων 2 και 3.

Στη συνάντηση συμμετείχαν πέντε εκπρόσωποι από τους εταίρους της στρατηγικής σύμπραξης, τη Σιβιτανίδειο Σχολή από την Ελλάδα, το Centro Público Integrado de Formación Profesional Pirámide στην Ισπανία και το Malta College of Arts Science and Tecnhology (ΜCAST) το οποίο είναι και ο συντονιστής του προγράμματος.