Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΡΟΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

 

Στα πλαίσια του Τομεακού Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τρεις ροές κινητικότητας του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου, στο πλαίσιο της σύμβασης με κωδικό 2017-1-EL01-KA116-035971 και τίτλο «Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων εκπαιδευομένων και προσωπικού της Σιβιτανιδείου Σχολής, μέσω της μαθητείας/πρακτικής άσκησης, ενθάρρυνσης της Επιχειρηματικότητας και κατάρτισης στην ειδικότητά τους, σε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό εργασιακό περιβάλλον». 

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ροές κινητικότητας εκπαιδευομένων και προσωπικού του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου:

1η ροή με θέμα "Σύγχρονες Τεχνικές Επαγγελματικού Μακιγιάζ" με τη συμμετοχή 13 σπουδαστριών της ειδικότητας "Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης" και δύο συνοδών εκπαιδευτικών, στη Σχολή ΕCOLE PRO JP FLEURIMON SARL JPF MAKEUP στο Παρίσι από 7/10/2018 μέχρι 23/10/2018

2η ροή με θέμα "Κατάρτιση στο τριπλό μοντέλο :Μαθητεία σε επιχειρήσεις ‐ Επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση ‐ Σύνδεση με την αγορά εργασίας" με τη συμμετοχή 12 εκπαιδευτριών του ΙΕΚ, στο φορέα ΙFTE - Initiative für Teaching Entrepreneurship στη Βιέννη, από 30/06/2019 μέχρι 06/07/2019

3η ροή με θέμα " "Training to Natural Fragrances and Cosmetics - Introduction to Perfumery" με τη συμμετοχή δεκατριών σπουδαστών/στριών της ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» και δύο εκπαιδευτών συνοδών, στο φορέα ΑSFO Grasse - Grasse Institute of Perfumery, στην πόλη Γκρας της Νότιας Γαλλίας, από 21/07/2019 -06/08/2019

Στα πλαίσια διάχυσης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων που ολοκληρώθηκαν θα ακολουθήσουν α) δραστηριότητες προβολής και διάδοσης, προκειμένου τα αποτελέσματα από τις ροές που υλοποιηθήκαν να γνωστοποιηθούν στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και β) διαδικασίες αξιολόγησης, προκειμένου να επικαιροποιηθούν και επαναπροσδιοριστούν οι ανάγκες κατάρτισης σπουδαστών και εκπαιδευτών του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου.