Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΡΟΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 2017 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑ1 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24 ΜΗΝΩΝ

 Στα πλαίσια του Τομεακού Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης , ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σχέδιο με κωδικό 2017-1-EL01-KA116-035971 και τίτλο «Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων εκπαιδευομένων και προσωπικού της Σιβιτανιδείου Σχολής, μέσω της μαθητείας/πρακτικής άσκησης, ενθάρρυνσης της Επιχειρηματικότητας και κατάρτισης στην ειδικότητά τους, σε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό εργασιακό περιβάλλον». Υλοποιήθηκαν οκτώ ροές κινητικότητας εκπαιδευομένων και προσωπικού. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν:

  • 1 ροή από το 2ο ΕΠΑ.Λ. με προορισμό τη Δανία,
  • 3 ροές από το 3ο ΕΠΑ.Λ. με προορισμούς την Πορτογαλία, τη Μάλτα και την Γαλλία,
  • 3 ροές από το Ι.Ε.Κ. με προορισμούς την Αυστρία και τη Γαλλία (δύο ροές),
  • 1 ροή από το Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή με προορισμό την Ιταλία.

Στα πλαίσια διάχυσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου που ολοκληρώθηκε θα ακολουθήσουν διάφορες δράσεις προκειμένου τα αποτελέσματα από τις ροές που υλοποιηθήκαν να γνωστοποιηθούν στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.