Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 Το Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή στα πλαίσια του σχεδίου με κωδικό 2017-1-EL01-KA116-035971 πραγματοποίησε ροή κινητικότητας εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης με προορισμό την Μπολόνια στην Ιταλία από 7 έως και 13 Απριλίου 2019.


Θέμα της κινητικότητας οι ΄΄Καινοτόμες μέθοδοι βελτίωσης και ενίσχυσης του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης στην Δευτεροβάθμια ΕΕΚ - Μαθαίνω Δουλεύοντας΄΄ και φορέας υλοποίησης το Ινστιτούτο IFOM.