Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Ροή καθηγητών του 3ου ΕΠΑΛ στην πόλη ΜΠΙΛΜΠΑΟ της ΙΣΠΑΝΙΑΣ

 

Ροή 7 καθηγητών του 3ου ΕΠΑΛ από 15-09 μέχρι και 21-09-2019 στην πόλη ΜΠΙΛΜΠΑΟ της ΙΣΠΑΝΙΑΣ  

Στην συγκεκριμένη κινητικότητα προσωπικού του εν λόγω σχεδίου συμμετείχαν 07 ( επτά) εκπαιδευτικοί του 3ου ΕΠΑΛ της ΣΔΣΤΕ από διαφορετικές ειδικότητες οι οποίοι καταρτίστηκαν στη διαδικασία της μάθησης με βάση τις διδακτικές προσεγγίσεις της συνδιδασκαλίας ( co-teaching) στο φορέα Education and Mobility (EM) , στην πόλη Μπιλμπάο, της Iσπανίας. Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων είχε διάρκεια 6 ημέρες, από τις 15-09 μέχρι και 20-09-2019 και εστιάζονταν σε καινοτόμες διδακτικές στρατηγικές που μπορούν να υιοθετηθούν στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στον τομέα της Επαγγελματικής κατάρτισης.

To πρόγραμμα κατάρτισης συνολικά περιελάβανε την επικοινωνία με συναδέλφους-εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε ινστιτούτα κατάρτισης, κρατικούς φορείς εκπαίδευσης και τεχνικά σχολεία ( technical colleges) για ανταλλαγή εμπειριών και ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας. Επίσης, το πρόγραμμα αφορούσε την εξοικείωση με τη «συνεργατική εκπαιδευτική διαδικασία» (συνεργατική εκπαίδευση) που εφαρμόζεται στα ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως αποδεδειγμένο μοντέλο πρακτικής άσκησης σε εταιρείες που συνεργάζονται με τη σχολική κοινότητα. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα κατάρτισης προέβλεπε την ενίσχυση μη παραδοσιακών διδακτικών προσεγγίσεων για την επίτευξη βιώσιμης σχέσης εργασίας μεταξύ μαθητών τεχνικών σχολείων και επιχειρήσεων .

Τελικός στόχος υπήρξε η εφαρμογή των στρατηγικών διδασκαλίας από τους συμμετέχοντες στη φυσική διαδικασία διδασκαλίας και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθεί από όλα τα συνεργαζόμενα μέλη μετά το τέλος της κινητικότητας.