Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2020


Παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2020 της Σιβιτανιδείου Σχολής

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ