Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο "Γεφυρώνοντας το χάσμα στην κλιματική αλλαγή- Κλιματική Γέφυρα"


Mε μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή εκπαιδευτικών, φορέων και μαθητών/τριών πραγματοποιήθηκε στη  Σιβιτανίδειο Δηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις 16 Μαΐου 2024 και ώρα 11.00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Σχολής, εκδήλωση Διάχυσης και Παρουσίασης των αποτελεσμάτων του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus+ ΚΑ2 µε τίτλο: Γεφυρώνοντας το χάσμα στην κλιματική αλλαγή- Κλιματική Γέφυρα.

Βridging the gap on climate change-Climate Bridge | ERASMUS+ 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032714

Τονίστηκαν ιδιαίτερα τα οφέλη και η προστιθέμενη αξία τέτοιων δράσεων για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα σε επίκαιρα και επείγοντα  θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, ενώ μίλησαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής κος Γούλας, ο Διευθυντής του 3ου ΕΠΑΛ κος Μπαφουνης και η Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών θεμάτων της WWF Κα Σβορώνου.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση