Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Ιουνίου 2022

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Ιουνιου 2022 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Ετήσιο Μνημόσυνο Αδελφών Σιβιτανίδη Στη μνήμη των Ιδρυτών του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος 2022


Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 9.30πμ, τελέστηκε με ιδιαίτερη κατάνυξη το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη των Ιδρυτών του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος, αδελφών Βασιλείου και Λουίζου Σιβιτανίδη.

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Μαΐου 2022

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2022 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ 2019 | Δράση ΚΑ1 | 2ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου | Κατάρτιση προσωπικού στο εξωτερικό | Electric Vehicles – Environmental protection – C02 Free

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ Δράση ΚΑ1, Κατάρτιση προσωπικού στο εξωτερικό, θα υλοποιηθεί από το 2ο ΕΠΑΛ  Σιβιτανιδείου η εγκεκριμένη ροή κινητικότητας στο πλαίσιο  της σύμβασης με κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA116-062404 και τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών & σπουδαστών στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.) μέσω της εξοικείωσής τους με νέες τεχνολογίες (σε πλαίσιο μαθητείας) & εφαρμογής ελκυστικών μοντέλων μάθησης. Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής»

Δελτίο τύπου | 2ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου | Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ «Εφαρμογές Ρομποτικής στο σχολικό περιβάλλον με την κατασκευή Retro-παιχνιδομηχανής»

 

Κατά το φετινό σχολικό έτος 2021-22 στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Σιβιτανιδείου υλοποιήθηκε η δράση «Εφαρμογές Ρομποτικής στο σχολικό περιβάλλον με την κατασκευή Retro-παιχνιδομηχανής», η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Σχέδια Δράσης του προγράμματος εποπτεύονται και συντονίζονται από το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ - NOESIS.

Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης υλοποιήθηκε από μαθητές της Α΄ τάξης με τη βοήθεια μαθητών των τομέων «Πληροφορικής», «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού» και «Διοίκησης και Οικονομίας» της Γ΄ τάξης του 2ου ΕΠΑ.Λ. Σιβιτανιδείου. 

Βασικός σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές να συνεργαστούν και να διερευνήσουν με συστηματικό τρόπο θέματα που αφορούν τη ρομποτική και τον αυτοματισμό, καθώς και να δημιουργήσουν τη δική τους πρωτότυπη «retro παιχνιδομηχανή». Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, οι μαθητές ασχολήθηκαν βιωματικά με την ανάλυση, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, καθώς και την τρισδιάστατη εκτύπωση.