Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ 2019 | Δράση ΚΑ1 | 2ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου | Κατάρτιση προσωπικού στο εξωτερικό | Electric Vehicles – Environmental protection – C02 Free

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ Δράση ΚΑ1, Κατάρτιση προσωπικού στο εξωτερικό, θα υλοποιηθεί από το 2ο ΕΠΑΛ  Σιβιτανιδείου η εγκεκριμένη ροή κινητικότητας στο πλαίσιο  της σύμβασης με κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA116-062404 και τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών & σπουδαστών στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.) μέσω της εξοικείωσής τους με νέες τεχνολογίες (σε πλαίσιο μαθητείας) & εφαρμογής ελκυστικών μοντέλων μάθησης. Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής»Η κινητικότητα αφορά σε κατάρτιση, 15 ατόμων   στο φορέα IT POWER ENERGISED, στη Μαδρίτη, για 1 εβδομάδα (5 ημέρες κατάρτισης + 2 ημέρες ταξίδι)  στο αντικείμενο του "Electric Vehicles – Environmental protection – C02 Free"

Για να ανοίξετε το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος κάντε κλικ ΕΔΩ