Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Ολοκληρώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρακτικό σεμινάριο κατάρτισης της ειδικότητας Βοηθός Οδοντοτεχνίτη - Κε.Δι.Βι.Μ.


Ολοκληρώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρακτικό σεμινάριο κατάρτισης της ειδικότητας Βοηθός Οδοντοτεχνίτη, με τίτλο: Μορφολογία Σύγκλειση Λειτουργικότητα/ Ακολουθώντας τις αρχές της μασητικής πυξίδας. Το σεμινάριο είχε διάρκεια 30 ώρες και οι συμμετέχοντες παρέλαβαν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτές κ. Α. Καλογερόπουλο, & κ. Ζωή Γριμανέλη καθώς και τον Ακαδημαϊκό Υπότροφο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας, κ. Λεωνίδας Δημητρίου, για την ευγενική του συμμετοχή.