Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Ολοκλήρωση Σεμιναρίου Κατάρτισης Digital Marketing - ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 30/05/2022 το σεμινάριο κατάρτισης του Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. - Κ.Δ.Β.Μ. με τίτλο DIGITAL MARKETING.

Το σεμινάριο είχε διάρκεια 50 ώρες και οι συμμετέχοντες παρέλαβαν Βεβαίωση Παρακολούθησης, αφού υπέβαλαν και πρωτότυπη εργασία, σχετική με το αντικείμενο της κατάρτισης. 

Ευχαριστούμε θερμά τους επιμορφούμενους καθώς και τον εκπαιδευτή κ. Στέργιο Κοτονιά